Wyjątkowe badania, które pozwalają dostrzegać trendy

Wiemy, co jest ważne dla HR!

Jako organizator wydarzeń skierowanych do praktyków HR, mamy wyjątkową okazję spotykać się i rozmawiać z nimi regularnie. Z chęci lepszego ich poznania narodził się projekt Nurtownik HR. To powtarzalne dwukrotnie w ciągu roku badanie, w którym zadajemy te same pytania o to, czym żyją dziś specjaliści i menedżerowie HR. W ten sposób budujemy nie tylko wiedzę o tym, co w danym momencie jest dla nich ważne. Pokazujemy także zmianę trendów w czasie.

Dawid Zaraziński – dyrektor komunikacji meet&grow

Jeden, niepowtarzalny temat

Każdą edycję badania rozszerzamy o temat dodatkowy. W pierwszej edycji badania pytamy naszych respondentów i ekspertów o współpracę między działem HR a innymi działami organizacji. Chcemy stworzyć listę dobrych praktyk oraz wskazać najważniejsze trudności, jakie tworzą się w tym obszarze. Ogłoszenie i prezentacja wyników odbędzie podczas Kongresu Kadry Online (kongreskadry.pl) w dniach 18-20 maja.

Stwórzmy badanie razem!

Jeśli chcesz współtworzyć z nami kolejną edycję badania – zapraszamy do współpracy. To niepowtarzalna okazja, aby zadać respondentom własne pytania, pojawić się w roli partnera w raporcie z badania. Zainteresowany? Zapytaj nas o szczegóły!